מבזקים

חיפושים אחרי 2 חשודים שחדרו מלבנון לשטח ישראל

צה"ל עָרַך הלילה סְרִיקוֹת נִרְחֲבות בגליל העליון אחרי שני חֲשוּדִים שנִצְפּו חוצִים את הגְבול מלבנון לישראל באֵזור היִישוּב דובב. התושָבים באזור הוּנְחו להישָאר בבתים. לאחר כמה שעות קיבלו התושבים הַנְחָיָה לחזור לשִגְרָה. החיפושים אחר החֲשוּדים נִמְשָכִים. צה"ל בּוֹדֵד את האזור שבו נִמצאים החֲשודים.