מבזקים

חֵיל האֲוִויר מְקַרְקֵעַ את מְטוסֵי ה-F-35

מְפקד חֵיל האֲוִויר הֶחליט לְקַרְקֵעַ את כל מַעֲרַך מְטוסֵי ה-F-35 לטיסות אימונים בְּשֶל החֲשָש מתַקָלָה בכִיסֵא המַפְלֵט. המְטוסים יַמשיכו לפעול במְשִׂימוֹת מִבְצָעִיוֹת.

ההַחלטה באה לאחר שמוּקְדם יותר הודִיע חֵיל האֲוִויר האמריקני על קִרְקוּעַ המְטוסים בְּשֶל תַקָלָה שהִתְגַלְתָה בכיסא המַפְלֵט באַחַד המְטוסים.

לחֵיל האֲוויר יש 33 מְטוסֵי F-35. יִידָרְשו כמה שבועות כדי לְהַשְלים את הבְּדיקות למוֹשְבי המַפְלֵט של כל המְטוסים. בסיום הבדיקה יחזור כל מָטוס שנבדק לתִפְקוּד מלא.