מבזקים

חַיָילֵי צה"ל הִגִישו השנה 5,706 קְבִילוֹת

מ"מ נְציב קְבִילוֹת החיילים ומְבַקֵר מַעֲרֶכֶת הביטָחון, הִגִיש אתמול לשר הביטחון את דוּ"חַ הקְבילות השְנָתי.
בשנת 2020 הוּגְשו 5,706 קְבילות. נושְׂאֵי התְלוּנוֹת: אַלִימוּת פיזית ומִילוּלית של מְפַקְדִים, פְּגיעָה בזְכוּיוֹת החיילים, תְלונות בנושא הטיפול הרְפוּאִי ותְלונות בנושא הקורונה. הנְצִיב הִדְגִיש כי לָרִאשונה זה שנים לא נִרְשְמו השנה קְבִילות בנושא גִזְעָנוּת.

כ-56% ממַגִישֵי הקְבילות היו חיילים בשֵירוּת חוֹבָה, כ-12% אַנְשֵי קֶבַע, כ-9% מְשָרְתֵי מִילוּאים וכ-17% מועֲמָדִים לשֵירוּת ביטָחון. השנה חָלָה עלייה של 70% בקבילות שהוּגְשו בְּעִילוּם שֵם.

61% מהקְבילות שטוּפְּלוּ נִמְצְאוּ מוּצְדָקוֹת.