מבזקים

חיידקים בקורנפלקס

חברת "תלמה" הפסיקה את ייצור דגני הבוקר לאחר שהתגלו בהם חיידקים.

הזיהום התגלה בבדיקות איכות שנערכות בזמן הייצור בכל כמה שעות.

בחברה טוענים כי הקורנפלקס שבבתי הצרכנים ובחנויות נקי.

לפי שעה לא הוחלט להסיר את דגני הבוקר של החברה מהמדפים בחנויות.

החברה תשמיד עשרות אלפי קופסאות קורנפלקס.

בימים הקרובים צפוי מחסור בדגני בוקר בחנויות.