מבזקים

חג של טילים, מְתיחות ביטְחונית וטיולים

לַמְרוֹת המְתִיחוּת הביטְחונית, האֵירועים בהר הבית והטילים מעזה – מיליוני ישראלים בִּילוּ את חג האָביב והחֵירות בחֵיק הטֶבע.

מרָשות הטבע והגנים נִמסר כי כ-1.4 מיליון מטיילים פָּקְדו את שְמורות הטבע והגנים הלְאומיים במַהֲלַך חג הפסח. האֲתָרים המְבוקשים ביותר היו הגן הלאומי ירקון (תל אפק), קיסריה, תל אשקלון, שמורת עין גדי, מצדה, שמורת הבניאס, שמורת עיינות צוקים וגן השלושה (הסחנה).

כ-40 אלף מטיילים לָנו במַהֲלַך החג בחַנְיוֹנֵי הלילה.