מבזקים

חג של טיולים, פסטיבלים וגשם ראשון

הֲמונים מְבלים את ימי חול המועֵד סוכות בטיולים בטבע, באֵירועים ובפסטיבלים ברחבֵי הארץ.

הסתיו התחיל אתמול באופֶן רִשמי. גשם ראשון ירד הלילה ברחבי הארץ – מאצבע הגליל ועד דימונה.