חג ומועד- רספונסיבי- ניסיון: הסדר הפוך

תשרי

חשוון

כסלו

טבת

ראש השנה
חג הסיגד
חנוכה
עשרה בטבת
יום הכיפורים
סוכות
 
שמחת תורה

————————————-

שבט

אדר

ניסן

אייר

ט"ו בשבט
ז' באדר
פסח
יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום המשפחה
י"א באדר
מימונה
יום העצמאות
 
תענית אסתר
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ל"ג בעומר
 
פורים
 
יום ירושלים

————————————-

סיוון

תמוז

אב

אלול

שבועות
י"ז בתמוז
תשעה באב
 
 
 
ט"ו באב

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
ראש השנה
חג הסיגד
חנוכה
עשרה בטבת
יום הכיפורים
סוכות
שמחת תורה

————————————-

שבט
אדר
ניסן
אייר
ט"ו בשבט
ז' באדר
פסח
יום הזיכרון לחללי צה"ל
יום המשפחה
י"א באדר
מימונה
יום העצמאות
תענית אסתר
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ל"ג בעומר
פורים
יום ירושלים

————————————-

סיוון
תמוז
אב
אלול
שבועות
י"ז בתמוז
תשעה באב

ט"ו באב