חג ומועד – מתוך ארכיון "שער למתחיל"- דוגמה א'

תשרי

ראש השנה
יום הכיפורים
שמחת תורה
סוכות

חשוון

חג הסיגד

כסלו

חנוכה

טבת

עשרה בטבת

שבט

ט''ו בשבט

יום המשפחה

אדר

ז' באדר

י''א באדר

תענית אסתר

פורים

ניסן

פסח

מימונה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

אייר

יום הזיכרון לחללי צה''ל

יום העצמאות

ל''ג בעומר

יום ירושלים

סיוון

שבועות

תמוז

י''ז בתמוז

אב

תשעה באב

ט''ו באב

אלול

***********************
תשרי:

חשוון:

כסלו:

טבת:

שבט:

אדר:

ניסן:

אייר:

סיוון:

תמוז:

אב:

אלול:

—————————————————–

תשרי ראש השנה יום הכיפורים סוכות שמחת תורה
חשוון חג הסיגד
כסלו חנוכה
טבת עשרה בטבת
שבט ט"ו בשבט
אדר ז' אדר י"א אדר תענית אסתר
ניסן פסח יום הזיכרון לשואה ולגבורה
אייר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
יום העצמאות ל"ג בעומר
יום ירושלים
סיוון שבועות
תמוז י"ז בתמוז
אב תשעה באב
ט"ו באב
אלול