חג ומועד – מתוך ארכיון "שער למתחיל"

תשרי

חשוון

 • חג הסיגד

כסלו

 • חנוכה

טבת

 • עשרה בטבת

שבט

 • ט"ו בשבט
 • יום המשפחה

אדר

 • י"א באדר
 • תענית אסתר
 • פורים
 • שושן פורים

ניסן

 • פסח
 • מימונה
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה

אייר

סיוון

תמוז

אב

אלול