מבזקים

חֶברת מֶרק הִגִישה ל-FDA בקשה לאישור חֵירוּם לתְרופה לקורונה

חֶברת התרופות האמריקנית מרק (Merck) הגישה למִינהְל המָזוֹן והתְרופות האמריקני (FDA) בקשה לאישור חיֵרוּם למַתַן התרופה שפיתְחה למְניעת אִשפוז ומַחֲלָה קשה של חולֵי קורונה. התְרופה ניִתֶנֶת בכַדוּר. מהנְתונים שהגִִישה החֶברה עולה כי התרופה שפיתחו הִצְליחה לְצַמְצֵם ב-50% את הסיכּוּיִים להתאשפז או למות אחרי הַדְבָּקָה בנְגיף