מבזקים

זמן מלחמה: משרד הביטָחון מבקש לְהַעֲלוֹת בשנה את גיל הפְּטוֹר ממילואים

משרְדי הביטחון והמשפטים יוזְמים הורָאַת שעה להַעֲלָאַת גיל הפְּּרישה ממילוּאים בשנה אחת. זאת כדי שלא תִיפָּגַע באופֶן מַשְמָעוּתי הכְּשירוּת המִבְצָעית של צה"ל – כדי שלוחמים רבים שיַגיעו לגיל הפְּטוֹר לא יֵלכו הביתה תוך כְּדֵי המלחמה.  

על פי הוראת השעה שתוּבָא לאישור הכנסת, יוצא צבא שאינו קָצִין יהיה פָּטוּר ממילואים בגיל 41 במקום 40, גיל הפְּטוֹר של יוצא צבא שהוא קָצין יעלה מ-45 ל-46, ובתַפְקִידִים שגיל הפְּטוֹר הוא 49 יעלה גיל הפטור ל-50.