מבזקים

זמן מלחמה: אסור לְהָטִיס טִיסָנִים ורַחְפָנִים בכל רחבי הארץ

רָשוּת התְעופה האֶזרחית במשרד התַחְבורה והבְּטיחות בדְרכים אוסֶרֶת על הציבּוּר לְהָטִיס טִיסָנִים ורַחְפָנִים בכל רַחֲבֵי ישראל בתְקוּפה מְתוּחָה זו.

בהודעה שפִּרסמה הרָשות נכִתב כי "חל איסור מוּחְלָט על הֲטָסָה של טִיסָנִים ורַחְפָנים לְמַטְרוֹת פְּנַאי וספורט בכל רחבי הארץ. זאת כדֵי לְצַמְצֵם את הסַכָּנָהָ בזִיהוּי שָגוּי של הרַחְפָן על ידי כוחות הביטָחון כרחפן עוֹיֵן. האיסור נוֹעָד גם לְצַמְצֵם את הסיכון לכלֵי טַיִס  של חֵיל האֲוִויר, מִשְטֶרֶת ישראל וכוחות כִּיבּוּי ופִינוּי רְפוּאִי הטָסים בגוֹבה נָמוּך".