מבזקים

'זיכָּרון לֶעָתיד' – חֵיל האוויר הישְׂרְאלי במַטַס כבוד מֵעל דכאו

במסגֶרֶת תרגיל אֲוִוירי משותף של חֵילוֹת האוויר של ישראל וגרמניה נערך אתמול מַטַס הַצְדָעָה של שני החֵילות מֵעל מחנֵה הריכוז דכאו ומֵעל הכפר האולימפי במינכן.  את המטס, שזכה לשם  'זיכָּרון לֶעתיד', הוֹבִילו מפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין ומפקד חיל האוויר הגרמני. בתוֹם המטס נערך טקס זיכרון רִשמי במחנה דכאו, בהִשְתתפות שָׂרַת ההגנה הגרמנית ושַגְרִיר ישראל בגרמניה.