בארץ

זוכֵי פְּרַס ישראל לשנת תשפ"א

זוכֵי פְּרַס ישראל לשנת תשפ"א הצילום: Moshe Milner לע"מ

זוכֵי פרס ישראל לשנת תשפ"א

החתנים והכלות

פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקְרָתִי ביותר הניתָן במדינת ישראל.
הפרס מוענָק לאזרחי ישראל שגילו הִצְטַיְינות מיוחדת ופְריצַת דרך בתְחוּמָם או שתָרְמו תרומה מְיוחדת לחברה בישראל.
טקס הַעֲנָקַת הפרסים נֶערך מִדֵי שנה בירושלים במוצאי יום העצמאות.

השנה הִתקיים הטקס ביום ראשון בבִנייני האומה בירושלים. בְּשֶל מגְבְּלות הקורונה, הטֶקֶס נערך בנוכְחות מספר מְצוּמְצָם של מִשתתפים, בהם בני משפְּחות הזוכים ורָאשֵי המדינה, והוא ישודר במוצאי יום העצמאות.

בפרס זכו השנה שמונה כַּלוֹת וַחֲתָנים.

 

הינה רְשימת מקבלֵי הפרס השנה:

תחום ספרות ושירה, יוצרים ומתרגמים: נורית זרחי;

תחום חקר מדעי החיים: פרופ' אלי קשת מהאוניברסיטה העברית בירושלים;

תחום אומנות הקולנוע: מיכל בת אדם – שחקנית, תסריטאית ובמאית;

תחום חקר הספרות העברית והכללית: פרופ' ניצה בן דב מאוניברסיטת חיפה;

תחום חקר העבודה הסוציאלית וחקר הקרימינולוגיה: פרופ' אריאלה לבנשטיין מאוניברסיטת חיפה;

תחום חקר מדעי המזרח הרחוק: פרופ' בן-עמי שילוני מהאוניברסיטה העברית;

תחום חקר המקרא: פרופ' יאיר זקוביץ;

בתְחום מִפְעַל חיים – תְרומה מיוחדת לחברה ולמדינה: ד"ר יוסף צ'חנובר, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, שקיבל את הפרס על תְרומתו המַשְמָעוּתִית למדינה במִגְוַון תְחומֵי עֲשִׂייָה – ביטָחון, כלכלה, משפט ויַחֲסֵי חוץ, בַּשֵירות הציבורי ומִחוצָה לו.

 

הסְעָרות סביב פרס ישראל

שתי סְעָרות ציבוריות נִרשמו השנה סְביב טקס פרס ישראל:

יהודה משי זהב, יו"ר זק"א אשר זכה בפרס מִפעל חיים, הֵסיר את מועמָדותו בעִקְבוֹת עֵדוּיוֹת שהתפרסמו נגדו בחֲשָד להַטְרָדוֹת מִינִיוֹת מִצִדו.

והסְערה השנייה: וַעֲדַת המוּמְחים של פרס ישראל הֵחליטה להעניק את הפרס לפרופסור עודד גולדרייך ממכון ויצמן על הֶשֵׂגָיו בתחום חֵקֶר המתמטיקה ומַדְעֵי המַחשב. ואולם, בְּשֶל הִתנגדותו של שר החינוך הפרופסור גולדרייך לא יקבל את הפרס ביום העצמאות.

5 מתוך 8 מקבלי פרס ישראל השנה שלחו מכתב מְחָאָה לשר החינוך ומָחוּ על הַחְלָטָתו. חבריו המַדְעָנִים של פרופסור גולדרייך הֶעֱניקו לו פרס בטקס אלטרנטיבי שעָרכו לִכבודו השבוע. 

 

בתמונה: טקס הענקת פרס ישראל ביום העצמאות בבנייני האומה בירושלים. 2010,  Moshe Milner לע"מ