מבזקים

זהירות: גל חום!

כ-300 שְׂריפות פָּרצו אתמול ברחבי הארץ, בְּשֶל השָרָב הכָּבֵד. כוחות הכִּיבּוּי וההַצָלָה הִצְליחו לְהִשְתַלֵט על האש.

מטיילים רבים הִגִיעו לאתרי הטֶבע על אף החום. כוחות החִילוּץ נֶאֶלְצו לְטַפֵּל בחילוּץ של 8 מְטיילים שהִתְיַיבְּשו.

חוֹפֵי הים היו מְלאים במִתרחצים – זאת בניגוד להַנְחָיוֹת הממשלה ולַמְרוֹת שהחוֹפִים עֲדַיִין לא פתוחים ואין בהם מַצִילִים.