מבזקים

'זָהָב' ו'יַהֲלוֹמִים'

'יד זָהָב'  – זה השם שנָתנו כוחות הביטחון למִבצע הנוֹעָז לשִחְרוּר שני החטופים מרפיח. במבצע הִשתתפו כוחות של צה"ל, השבַּ"כּ והכוחות המיוחדים של המשטרה.

הלוחמים נִכנסו לבית שבו הוּחְזְקו החטופים בַּחֲשַאי. הם פָּרצו את דלת הכניסה לחֶדר שבו יָשנו שני החטופים. "באנו לְהַצִיל אֶתְכֶם. אתם חוזרים הביתה" אמרו הלוחמים לשני החטופים. הלוחמים חִילְצו את שני החטופים תַחַת אש. הם הֵגֵנו עלֵיהם בגוּפָם. כוחות רבים אִבְטְחו את החִילוּץ.

יַהֲלוֹמים בידינו" הִכְרִיזו הלוחֲמים בַּקֶשֶר לחֲדַר הפיקוּד. אפשר היה לִנְשוֹם.