מבזקים

וַעֲדַת סַל הבריאות לשנת 2024 הִגִישה את הַמְלָצוֹתֶיהָ לשר הבריאות

הוועדה הציבורית להַרְחָבַת סַל שֵירוּתֵי הבריאות לשנת 2024 סִייְמה את דִיוּנֶיהָ והִגִישה את הַמְלָצוֹתֶיהָ לשר הבריאות. מתוך 500 תְרוּפוֹת וטכנולוגיות שהוגשו לוועדה, הוועדה בָּחֲרָה 110 תְרופות וטכנולוגיות שיִיכָּנְסו לסַל השנה.

הַמְלָצות הוַועֲדה יוּבְאוּ לאישוּר הממשלה בתְחילת החודש הבא.