מבזקים

וַעֲדַת השָׂרים לחֲקיקה אישְרה את החוק להַגְבָּלַת כְּהוּנַת ראש ממשלה ל-8 שנים

וַעֲדַת השָׂרים לחֲקיקה אישְרה אתמול פּה אחד את הַצָעַת החוק להַגְבָּלַת כְּהוּנַת רָאשֵי מֶמשלה לשמונה שנים. הַצָעַת החוק תעבור עַתָה להַצְבָּעָה בכנסת. אם החוק יְאוּשַר בשָלוש קְריאוֹת הוא לא יָחוּל על מי שכִּיהֵן כראש ממשלה לפני שהחוק נֶחְקַק