מבזקים

וַעֲדַת הכְּסָפים אישְרה לְהָבִיא את תַקְציב המְדינה לקְריאה שְנייה ושְלישית

וַעֲדַת הכְּספים של הכנסת סִייְמָה הלילה לָדוּן בחוּקֵי תַקְצִיב המְדינה לשנים 2021 – 2022. הוַועֲדה אישְרה לְהָביא את התַקְציב לקְריאה שְנייה ושְלישית בכנסת.

הכנסת תָדוּן בתַקְצִיב בשבוע הבא והיא צְפוּיָה לאשר אותו עד 14 בנובמבר. 

התַקציב לשנים 2022-2021 –  609 מיליארד שקלים.