מבזקים

ועדה חדשה לנושא השידור הציבורי

ראש הממשלה החליט אתמול להעביר לבדיקה בוועדה את ההצעה לסגור את תַאֲגִיד השידור הציבורי. זאת אחרי ששר האוצר המתנגד להצעה לסגור את התאגיד החדש הודיע כי לא יתן אגורה אחת מקופת המדינה לסגירת התאגיד. בוועדה 5 חברים ממשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד התקשורת.

הוועדה צריכה להציג את הַמלצוֹתֶיה בתוך שלושה שבועות.