מבזקים

ה-FDA אִישֵר את חיסון הבוּסטר של 'מודרנה' ו'ג'ונסון אנד ג'ונסון'

מינְהל המָזון והתְרופות האמריקני (FDA) אישֵר את חיסוּן הבוסטר של 'מודרנה' ו'ג'ונסון אנד ג'ונסון'. ב-FDA קָבְעוּ כי מי שמִתְחַסן במָנָה השְלישית יוכל לקבל מְנַת דַחַף של חֶברה שונה מהחברה שאת החיסון שלה קיבל בפַּעֲמַיים הקודְמות