מבזקים

ה-FDA אישֵר את החיסון של פייזר לשימוש חֵירוּם

מִינְהל המָזון והתְרופות האמריקני (FDA) אישר את החיסון של חֶברת התְרופות פייזר נגד קורונה לשימוש חֵירוּם. החיסון אוּשר לשימוש בְּקֶרֶב בני 16 ומעלה. 

בהחלטת ה-FDA נאמר, בין השאר: "מִכְלוֹל הנְתוּנים הזְמינים מְסַפֵּק רְאָיוֹת בְּרוּרוֹת שהחיסון עָשׂוי להיות יָעִיל. היִתְרוֹנוֹת היְדוּעים עולים על הסיכּוּנים הפוטנציאליים". ב-FDA הִדגְישו: "המַאֲמָצים לְהָאִיץ את פיתוּחַ החיסון לא פגעו בסטנדרטים מַדָעִיים או באֱמִינות הֲלִיך הבדיקה שלנו".