מבזקים

התפילות וההפגנות

בדִיונים שהִתקיימו בקבינט הקורונה ביומיים האחרונים ובדיונים בממשלה הִתְעוֹרְרו וִיכּוּחִים סועֲרים בין השרים, בהם ויכוחים בנושא סגירת בתי הכנסת ביום הכיפורים והגבלת ההַפְגָנוֹת נגד ראש הממשלה.  

גם בין הרבנים ובַצִיבּוּר הדתי יש דעות לכאן ולכאן בנושא סגירת בתי הכנסת והגבלת התפילות. במקומות רבים החליטו לסגור בתי כנסת כדי לא לְסַכֵּן את בריאות המִתפללים, זאת ללא קֶשֶר להחלטה שתִתקבל בממשלה בנושא זה.

ובנושא הגבלת ההפגנות: אנשֵי ציבור ואֶזרחים, התוֹמְכים בהפגנות, קוראים להפסיק את ההפגנות בבלפור בתְקוּפת הסגר.