מבזקים

התו הירוק חוזר

התו הירוק חוזר לחיינו מיום חמישי.

מיום חמישי: כְּניסה לאֵֵירועים שבהם יותר מ- 100 מִשתתפים במקום סָגור או פָּתוח תִתְאַפְשר רק למְחוסנים, למַחלימים, לילדים לא מְחוסנים ולמְבוגרים לא מְחוּסנים בני 12 ומעלה שיַצִיגו תוצאה שְלילית בבְדיקת קורונה. 

מיום ראשון הבא: סַרְבָׂנֵי חיסונים יְשלמו מִכִּיסָם על בדיקות קורונה.

בריטניה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה נִכנסו לרְְשימת 'המְדינות האדומות'. אפשר יהיה לטוס אליהן רק באישוּר של וַעֲדַת חֲרִיגִים. החוזרים מ'מדינות אדומות' חַיָיבים בבִידוּד של שבוע. ישְׂרְאלי שיָטוּס ללא אישור ל'מְדינה אדומה' – יְשַלֵם קְנָס של 5,000 ש"ח. 

כל החוזרים מחוּ"ל חַַיָָיבִים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג