מבזקים

התוכְנית המֶמְשלתית לְהוֹרָדַת יוֹקֶר המִחְיָה

ראש הממשלה, שר האוצָר ושָׂרַת הכַּלְכלה והתַעֲשִׂייָה קִייְמו אתמול מְסיבת עיתונָאים שבה הִצִיגו את התוכְנית המֶמשלתית להַפְחָתַת יוֹקֶר המִחְיָה. בתוכנית: הורָדַת שיעורֵי מַס ההַכְנָסָה להורים עובדים שלהם ילדים בני 12-6 ולעובדים שלהם הַכְנָסָה נְמוּכה; הַעֲלָאָה במחירֵי החַשְמַל של 3.4% במקום 5.7%; הורָדַת מְכָסִים על שורה של מוּצָרִים, בהם: בשר, דגים, ביצים, קמח, שמן זית, רָהִיטים וכְלֵי מִטְבָּח; הַרְחָבַת הסִבְּסוּד לצַהֲרוֹנִים.

כל השִינוּיִים צְריכים לעבור אִישוּרים וחֲקִיקָה.