מבזקים

התְביעה הצְבָאית דורשת 5-3 שנות מַאֲסָר לאלאור אזריה

התוֹבֵע הצבאי הודיע כי התְביעה מבקשת להטִיל על אלאור אזריה בין שלוש לחמש שנות מאסר. התובע אמר כי דְרִישַת התביעה מִתְחַשֶבֶת בהִתְנַהֲגוּתו הטובה של הנֶאֱשָם, בהִצְטַייְנוּתו עד האֵירוּע ובמַצָבו.

התביעה דורשת גם להוריד את אזריה לדַרְגַת טוּרַאי.

אלאור ביקש מבית המשפט לָדוּן אותו במִידַת הָרַחֲמִים.