מבזקים

השריפות במספרים

1,700 שריפות פרצו ב-36 שעות, 40 בתים נשרפו ביישוב מבוא מודיעים, 10 בתים נשרפו בקיבוץ הראל, 8,000 דונם של חורש טבעי עלו באש, 1,000 לוחמי אש (כבאים) השתתפו בכיבוי השריפות יחד עם 300 מתנדבים,  12 מטוסים ישראליים ועוד 9 מטוסים ממצרים, יוון, קפריסין, קרואטיה ואיטליה עזרו בפעולות הכיבוי, 15 אנשים נפגעו קל.