מבזקים

השנה נולדו בישראל 186,923 תינוקות

לקראת ראש השנה תשע"ז פרסם משרד הפנים נתונים על השנה החולפת – תשע"ו.

השנה נולדו בישראל 186,923 תינוקות. 45,033 ישראלים נִפטרו.

בשנה החולפת נרשמו במרשם האוכלוסין 26,990 עולים חדשים, והונפקו 732,812 תעודות זהות חדשות.

82,315 ישראלים נִישְׂאו בשנת תשע"ו ו-23,855 ישראלים התגרשו.