מבזקים

השנה הבאה: תש"ף

איך כותבים – תש"פ או תש"ף? האקדמיה ללשון העברית ממליצה לכתוב תש"ף – בפ"א סופית.

ואיך אומרים: אפשר לקרוא לשנה שתבוא שנת תיו־שין־פא ואפשר לקרוא לה שנת תָּשָׁ"ף – בפ"א רפה כי כידוע, בסוף מילה אין בעברית דגש.

העיקר שתהיה לכולנו שנה פשוט יפה!

שתהא זו שנת פריחה!

שתהא לכולנו שנה פורייה!