מבזקים

השָׂכָר החודְשי המְמוּצָע של שכיר בישראל כ-13,473 שקלים

הינה נְתוּנים אחדים:
השָׂכָר המְמוּצָע למִשְׂרַת שָׂכִיר בישראל בחודש נובמבר 2023 היה 12,969 שקלים.
מנְתונים רִאשוֹניים על השָׂכָר המְמוּצָע בדצמבר עולה כי הוא הִגִיעַ ל-13,473 שקלים. 
בין עַנְפֵי המֶשֶק צועד בָּרֹאש הרְשימה בנובמבר עֲנַף המֵידָע והתִקְשוֹרֶת עם שָׂכָר של 28,328 שקלים. במקום השני – חַשְמַל ומים – עם שָׂכָר מְמוּצָע של 21,825 שקלים. אחריהם: עֲנַף השֵירוּתִים הפיננסיים ושֵירוּתֵי הבִּיטוּחַ עם שכר מְמוצע של 19,221 שקלים.
בתַחְתִית הרְשימה – העובדים בעֲנַף שֵירוּתֵי האוכֶל והאֵירוּחַ עם שָׂכָר מְמוּצָע של 6,463 שקלים; העובדים בענפי השירותים עם שָׂכָר מְמוצע של 6,766 שקלים; עובדי עֲנַף האוֹמָנות, הבִּידוּר והפְּנַאי (ללא האוֹמָנים!) הִשְׂתַכְּרו בנובמבר 8,092 שקלים במְמוּצָע.
השָׂכָר החודשי המְמוצע בעֲנַף ההייטק בחודש נובמבר 2023 היה 29,356 שקלים.