מבזקים

השכר הממוצע לשכיר עלה בחודש יוני

השָכָר המְמוּצָע לשָׂכִיר בישראל בחודש יוני היה 10,546 שקלים ברוטו. זה השכר הממוצע הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות.

חשוב לְצַייֵן כי השכר הממוצע בחודש יוני גבוה יותר מאשר בחודשים אחרים בשנה שכן דְמֵי הַהַבְרָאָה השנתיים מְשוּלָמִים לחלק גדול מהשכירים בחודש זה. גם אם לוקחים בחשבון נָתוּן זה – השכר הממוצע בחודש יוני 2017 היה גבוה יותר מאשר בשנים קודמות.