מבזקים

השָׂכָר המְמוּצָע לשָׁכִיר ב-2018 – 10,474 שקלים  

על פי נְתונים שפִּרסמה הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השָׂכָר המְמוּצָע במֶשֶק למשְׂרת שָׂכיר בשנת 2018 היה 10,474 שקלים ברוטו בחודש, עֲלִייָה של 3.6% לְעוּמַת 2017. השכר החודשי הממוצע הגבוה ביותר לשכיר נִרְשָם בעֲנַף המֵידָע והתִקְשוֹרֶת – 21,281 שקלים ברוטו, והשכר החודשי הממוצע הנמוך ביותר נרשם בשֵירותֵי האֵירוּחַ והאוכֶל – 4,941 שקלים. בתְחום ההייטק זִינֵק השכר ל-22,657 שקלים. עוד עולה מהנתונים כי שנֵי שְלישים מהשכירים מועסָקים בעֲנָפִים שבהם השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.