מבזקים

השָבִים מחו"ל יִיכָּנְסו לבִידוּד עד קַבָּלַת תשובה שְלִילִית

קבינט הקורונה הֶחליט אתמול על שורַת צְעָדִים לצִמְצוּם התַחלואה ועֲצִירַת הִתְפשטות זַן הדלתא. בין ההחלטות: חובַת בִּידוּד לכל השָבים מחוּ"ל עד לקַבָּלַת תשובה שְלִילִית לבְדיקת קורונה שיְבַצעו עם נְחִיתָתָם; בְּדיקות מְהירות בכניסה למוסָדות הגריאטריים; בדיקות קורונה מהירות בקַיְיטָנות ובמַחֲנות קיץ שבהם מִשתתפים יותר מ-100 ילדים.

הבדיקות במוסדות ובקייטנות יהיו על חשבון המדינה, הבדיקות לשבים מחו"ל יהיו בתַשְלוּם. החלטות הקבינט יִיכָנסו לתוֹקֶף בעוד כשבוע עד 10 ימים.
השרים החליטו להגביר את מבצע החיסונים הארצי. הוחלט גם להגביר את מַאֲמַצֵי ההַסברה לציבּוּר לעִידוּד התחסנות ועֲטִייַת מסֵכה.