מבזקים

הֲקָלוֹת נוסָפות – מיום ראשון

הממשלה הֶחליטה אתמול על שוּרה של הֲקָלוֹת נוסָפות במגְִבְּלות הקורונה שיִיכָּנסו לתוֹקֶף ביום ראשון.

הינה עִיקַר ההֲקָלוֹת:

תלמידי כיתות ז'-י' ביִישובים ירוקים וצהובים ובחלק מהיִישובים הכתומים יחזרו ללמוד בכיתות;

ייפתחו המסעדות, בתי הקפה וגנֵי האֵירועים. מְחוּסנים ומחלימים בַּעֲלֵי 'התו הירוק' יוכלו לשבת במסעדות ובבתי קפה ולהִתארח בבתי מלון. מי שלא התחסנו יוכלו לשבת בבתי הקפה רק בחוץ;

בערים ירוקות, צהובות וכתומות תותר התקהלות של עד 20 אנשים במקום סגור ו-50 במקום פתוח.

הממשלה צְפוּיָה לָדוּן היום בנושֵׂא כניסת ישראלים לארץ לִקראת הבחירות.

הֶמְשֵך יבוא…