מבזקים

הקבינט לא הֶחליט

קבינט הקורונה הִתְכַּנֵס אתמול אך לא הִצְלִיח לקבל הַחְלָטוֹת בנושֵׂא שְלַבֵּי היציאה מהסֶגֶר. זאת בְּשֶל חילוקֵֵי הדֵעות בין השרים. אחד מנושאי המַחלוקֶת העיקָריים הוא פתיחת בתי הספר. אין עֲדַיִין הסכמה בין משרדי החינוּך, הבריאות והאוצָר בנושא זה. נושא נוסָף השָנוּי במַחְלוקֶת הוא מועד פתיחת העֲסָקִים.

הקבינט צָפוּי לְהִתְכַּנֵס שוב בשבוע הבא.