מבזקים

הקבינט הֶחליט: שנת הלימודים תִיפָּתַח ב-1 בספטמבר

קבינט הקורונה הֶחליט הלילה כי שנת הלימודים תיפתח כסִדרה ב-1 בספטמבר. עוד הוחלט כי התלמידים יְחוסנו בשטח בתי הספר בשְעות הלימודים, בכָפוּף לאישור הורֵיהֶם.

אוּשַר גם מִתְוֵוה הלְמידה בעָרים אדומות: כאשר בכיתה פחות מ-70% מהתלמידים מְחוּסָנים -הלְמידה תהיה מֵרחוק.

עוד הוּחלט כי מִתְוֵוה 'התו הירוק' יָחול על צִוְותֵי ההוראה בגנֵי הילדים ובבתי הספר וכן על הצְוָותים המְטפלים במַעֲרכת הבריאות.