תחבורה

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול הצילום: אופיס

 

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול

כלי הרכב בישראל נוסעים בשנה כ-55 מיליארד ק"מ

הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נְתוּנים על הנְסוּעָה (מספר הקילומטרים שנסעו כְּלֵי הרכב המְנוֹעיים) בישראל.
הנתונים מראים כי הצְפִיפוּת בכבישים ממשיכה לגדול: קֶצֶב הגידול בנסועה השנתית ובמספר כלי הרכב גדול מקצב הגידול באורך הדרכים.
בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הנסועה השנתית גדלה ב-50% ומספר כלי הרכב גדל ב-69%. לְעוּמַת זאת, שטח הכבישים גדל ב-40%, ואורך הכבישים גדל ב-17%.
בשנת 2015 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-55 מיליארד ק"מ. זו עלייה של 4.6% לעומת שנת 2014.
רכב פְּרָטִי נסע במְמוּצָע בשנה זו כ- 16,300 ק"מ.
מהנתונים עולה כי כלי רכב חדשים נוסעים יותר. ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר.
עוד עולה מהנתונים כי כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2015, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע כ- 25 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו במוצע כ-24 אלף ק"מ, לעומת 16 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.