מבזקים

הצֶוֶות לטיפול במגֵפות מַמליץ על חיסון שלישי

הצֶוֶות לטיפול במַגֵפות (צט"מ) של משרד הבריאות שהִתְכַּנֵס אתמול הֶחליט להַמְליץ על מתן מנת חיסון שלישית נגד קורונה בישראל. זאת על אף שטֶרֶם הִתְקַבְּלה הַחלטה כזאת ב-FDA או באִרגון הבריאות העולָמי. הרוב המוחְלָט של חברי הצֶוֶות המליצו לחסן את הקשישים בחיסון שלישי. הדֵעוֹת נֶחלקו בשאלת גיל האוכלוסייה שיש לְחַסֵן – בין 60 ל-70. ההַמְלָצָה הועברה למנכַּ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש. המנכ"ל צפוי לקבל החלטה בימים הקרובים בשאלת החיסון ואוכלוּסיית היַעַד. ההחלטה תובא לשולחן הממשלה.