מבזקים

הפסקה זמנית בתנועת הרכבות בין נתניה ות"א

תנועת הרכבות בין תחנות נתניה ותל אביב תוּפְסַק זְמַנִית בין יום חמישי ב-19:00 ועד ליום ראשון ב-5:00 בְּשֶל עבודות תַשְתִית.

תחנות בית יהושע, ספיר והרצליה יהיו סגורות.