מבזקים

הפְּטוֹר ממס רְכישה על קְנִיית דירת מְגוּרִים יִחידה הוּרְחַב 

רָשות המסים עִדְכְּנָה בסוף השבוע שעבר את גובה מַדְרְגות מס הרכישה המשולם על רְכישת דירות. העִדְכּוּן הוא בשיעור של 2.8%, זאת בהֶתְאֵם לעליית "מדד שירותי דִיוּר בבעלות הדיירים" בשנה החולֶפֶת.

מַשְמָעוּת עִדכון מדרגות המס היא הַפְחָתָה בסְכוּם של מס הרכישה, שכן מחיר הדירה שממנו מתחילים לשלם את המס הוא עכשיו גבוה יותר. כך למשל, במקרה של דירת מגורים יחידה, בשנה שעברה הפְּטוֹר מתשלום מס רכישה ניתן עד לגובה של 1.69 מיליון שקלים – וכָעֵת המס ישולם רק על דירות שנקנו ביותר מ- 1.744 מיליון שקלים.