בארץ

העלייה לישראל 2020

העלייה לישראל 2020 הציור: קמילה שבה, עולה חדשה מצרפת

העלייה לישראל 2020

כ-20,000 עולים בשנה

הִלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פִּרְסְמה לרֶגֶל ראש השנה נְתונים על העלייה לישראל.

הינה נְתונים אחדים:

מקוּם המדינה עלו לישראל כ-3.3 מיליון עולים, כ-44.6% מִתוֹכָם עלו משנת 1990 ואילך.

שנת 2021

13 אלף עולים עלו בשנת 2021  (בחודשים ינואר-יולי), כ-30% יותר מאשר בתְקופה המקבילה בשנת 2020.

 

שנת 2020

בשנת 2020 הִגִיעו לישראל 19,676 עולים – 40.8% פחות מבשנת 2019. מספר העולים הגדול ביותר הִגִיע מרוסיה (6,644 עולים, 33.8% מסך העולים).

מִכְּלַל העולים ב-2020, 56.0% הגיעו מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 12.2% הגיעו מצרפת ו-11.7% הגיעו מארצות הברית.

העולים החדשים הִשְתַקְעו לָראשונה בעיקר במרכז הארץ. קרוב למַחצית (45%) הִשְתַקְעו במְחוזות המרכז (23.4%) ותל אביב (21.6%), לְעוּמַת מְחוזות הפריפריה, הצפון (10.8%) והדרום (11.7%).

רָמַת ההַשְׂכָּלָה בקֶרֶב עולים בני 15 ומעלה שהִגִיעו בשנת 2020 הייתה גְבוהה – 68.4% מהם למדו 13 שנות לימוד ומעלה.

ל-66.7% מהעולים בני 15 ומעלה היה מִשְלַח יד אקדמי, כ-470 מהם היו רופאים.

בשנת 2020 הִשְתַקְעוּ בארץ 1,373 אזרחים עולים. יחד עם העולים הם מִסְתַכְּמִים לכ-21,049 מְהַגְרִים חדשים שהִגִיעו לישראל.