מבזקים

העולָם זוכֵר

היום מְצַיְינים בעולם ובישראל את יום הזיכרון הבֵין לְאומי לשואה. רוב הטְקסים והאֵירועִים יהיו השנה מְקוּוָנִים. הטֶקֶס המֶרכזי יִתקיים אחר הצהריים במחנֵה ההַשְמָדָה אושוויץ, במַתְכֹּוֹנֶת מְקוּוֶנֶת. יִנְאֲמו בטקס נְשיא פולין, שַגרירֵי ישראל ורוסיה ונִיצולֵי המַחֲנֶה.

בגרמניה יִתְקיים טֶקס בבונדסטאג בְּמַעֲמַד הנָשִׂיא והקנצלרית. בטקס יוּצַג ספר תורה בן 200 שנה, ששָׂרַד את השואה ושוּחְזַר על ידי סופר סְתָ"ם בישראל בְּמִימוּן מֶמשלת גרמניה.