מבזקים

הִסתיימה שְביתַת עובדֵי עיריית חיפה

שְביתַת עובדי עיריית חיפה הִסְתיימה, והעובדים שָבִים הבוקר לעבודה. המַשָׂא ומַתָן בין העירייה לעובדים יִימָשֵך.