מבזקים

הִסתיימה שְביתת האחים והאחיות

האחים והאחיות שָבִים היום לעבודה אחרי שְבִיתָה של יְמָמָה. זאת לאחר שקִיבלו הַבְטָחָה של שׂר האוצָר ושר הבריאות לְהוֹסִיף 2,000 תְקָנִים של אחים ואחיות, 400 תקנים של רופאים ו-700 תקנים של עובדֵי מִנְהָל. השרים הִבְטִיחו גם לְהַגְדִיל את התַקְצִיב לרְכִישַת צִיוּד לבתי החולים.