מבזקים

הִסתיימה השְביתה של בתי החולים הציבוריים

שִבעת בתי החולים הציבוריים ששָבְתו שָבים לפעילות מְלאה, לאחר שהוּשְׂגו הֲבָנוֹת בין מנהלֵי בתי החולים לבין משרד האוצר ומשרד הבריאות. הוּסְכַּם שבתי החולים הציבוריים יְקבלו 960 מיליון שְקלים עד סוף השנה. בנוסף, צֶוֶות מְשוּתף של המשרדים יחד עם בתי החולים יַגִיע עד תְחילת חודש נובמבר להַסְכָּמה על תַקציב 2022. בתי החולים ששָבתו: הדסה, שערי צדק, לניאדו מעייני היְשועה ושלושת בתי החולים בנצרת.