מבזקים

הִסתיים בהצלחה ניסוי במַעֲרֶכֶת יֵירוּט ישְׂרְאלית

מַחלקת פיתוח אֶמצעי לְחימה במשרד הביטחון (מַפְאָ"ת) וחֶברת אלביט דִיוְוחו אתמול על סִיוּמה של סִדרת נִיסויים שנֶעֶרְכה לאחרונה בשמֵי הים התיכון במעֲרֶכֶת הישְׂרְאלית ליֵירוּט באֶמצעות לייזר המוּפְעָל מהאוויר. בְּמַהֲלַך הניסויים הצליחה המעֶרֶכֶת המְפוּתַחַת עם חֵיל האוויר לְהַפִּיל כעשרה כַּטְבָּ"מִים – כְּלֵי טַיִס בִּלְתִי מְאוּיָשים.