מבזקים

הֶסְכֵּם נורמליזציה בין ישראל וסודאן

ישראל וסודאן הִכְריזו בערב שבת על הֶסְכֵּם נורמליזציה בין המדינות. ההודעה נִמְסרה במַהֲלַך שיחת טלפון בהִשְתַתְפוּת נְשיא ארצות הברית, ראש מועֶצֶת הריבּוֹנוּת הזְמנית וראש ממשלת סודאן וראש ממשלת ישראל.
בהודָעָה משותֶפֶת שפּוּרְסְמה בסיום שיחת הטלפון בין המַנהיגים נִכתב כי סודאן וישראל הִסכימו על נורמליזציה ביְחָסִים ועל סיום מַצַב הלוֹחֲמה ביניהן. המנהיגים הסכימו לְכוֹנֵן יַחֲסֵי מִסְחָר וכלכלה. משלחות משתי המדינות ייפגשו בשבועות הקרובים כדי לְנַהֵל מו"מ על הֶסכמים לשיתוּף פעולה בתְחומֵי החַקלאות, התְעוּפָה, ההֲגִירָה ובתְחומים נוסָפים.