מבזקים

הסדרה הישְׂרְאֵלית 'טהרן'  – נִמכרה לחברת 'אפל'

הצלחה לסִדרת דרמה ישְׂרְְאלית: סִדרת הטלוויזיה הישרְאלית 'טהרן', שתעלה לשידור ביום שני ב'כאן 11', נִמכרה לחֶברת 'אפל' האמריקנית בעֶשרות מיליונֵי דולרים. העִסְקָה נֶחְשֶבֶת לעִסקה הגדולה ביותר בתְחוּם מְכִירַת תוֹכֶן ישרְאלי לחוּ"ל.

'טהרן' היא דרמת רִיגוּל שבמֶרכזה האקרית צעירה מיחידַת המודיעין 8200 הנשלחת לטהרן על ידי המוֹסָד, תַחַת זהוּת בְּדוּיָה, למְשִׂימה מְסוּכֶּנֶת, שמַטְרָתָה לְסַיֵיעַ לפְגיעה במִתְקְנֵי הגרעין באיראן. מִשתתפים בסדרה שַׂחקנים ישרְאלים, שחקנים מהוליווד ושחקנים איראניים.