מבזקים

הסֶגֶר הלֵילִי נִשְמָר באופֶן חֶלקי

העוצר הלילי בערים ובשְכוּנוֹת ה'אדומות' נכנס היום ליומו השלישי. נראה כי הסֶגֶר נשמר בְּאופֶן חֶלקי בְּלבד. רבים מהתושבים ביִישוּבים אלה שומרים על כְּללֵי העוצר. ואוּלָם, רבים מהתושבים ואף רָאשֵי רָשוּיוֹת מַבִּיעִים הִתנגדות לסגר. רבים  אף הִכְרִיזו שלא יְצַיְיתו לו.

לַמְרוֹת העוצר, ובניגוּד להַחְלטות הממשלה – נִפתחו אתמול בתי ספר בחלק מהיישובים ה'אדומים' ונֶעֶרְכו אֵירוּעים בניגוד לכללים.

היום יִתכנס קבינט הקורונה לָדוּן בהַצָעָה לְהטיל סגר כללי מלא על מדינת ישראל בחגֵי תשרי.