מבזקים

הנסיעה במונית מִתְייַקֶרֶת

תַעֲרִיפֵי הנסיעה במוניות הִתְייַקְרוּ אתמול ב-4 אחוזים.

המחיר הַהַתְחָלתִי של נסיעה במונית הוא 11.5 שקלים. התעריף עבור מונית בטלפון הוא 4.80 שקלים.